Privacy, Copyright & Disclaimer

Privacy
Deze websites maakt geen gebruik van ‘cookies’.

Door het invullen en verzenden van het contactformulier gaat u akkoord met het gebruik van de gegevens voor het onderhouden van contact. Ik verstrek deze gegevens niet aan derden, en gebruik deze gegevens niet voor het u benaderen via e-mail of telefoon met promoties of informatie, tenzij deze voortvloeien uit ons contact. Ik bewaar de gegevens van het contactformulier ten hoogste 3 maanden na ons laatste contactmoment (uiteraard kunnen deze gegevens deel uit gaan maken van een nadere overeenkomst tot het volgen van therapie. In dat geval geldt een andere bewaartermijn). Tenslotte: u heeft bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door mij. Zo kunt u bijvoorbeeld verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen uit mijn bestand. Informatie over dit recht en andere rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright
© 2018 Robine van Wel & Primagine (www.primagine.nl).

Disclaimer
De informatie op deze website is met zorg opgesteld, maar u wordt met nadruk aangeraden om bij zaken van medische aard relevant medisch advies te vragen.