Speltherapie

 

Wat is Speltherapie?

Speltherapie is gebaseerd op Carl Rogers’s ‘person centred therapy’ waarin de client centraal staat. Het is later ontwikkeld door Virginia Axline voor het therapeutisch werken met kinderen. Speltherapie heeft ook zijn ondergrond in psychodynamische-, Gestalt-, en hechtings- theoriëen.

Centraal in speltherapie staat dat spel de natuurlijke taal van kinderen is. Het is hun manier om zich uit te drukken en ervaringen, wensen, gedachten en gevoelens over te brengen. Zoals sommige volwassenen naar therapie gaan om over hun problemen te praten, kunnen kinderen niet altijd begrijpen of in woorden uitdrukken wat zij voelen en waar zij mee worstelen. Zij creeren en spelen wat zich binnenin hen afspeelt.

Speltherapie biedt een vrije en beschermde plek waar kind en therapeut elkaar ontmoeten. Het kind wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd, zonder oordeel of interpretatie. Hij* heeft de mogelijkheid om te verkennen, in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau, die kwesties van het verleden of van het heden, bewust of onbewust, die invloed hebben op zijn leven in het hier en nu. Speltherapie stelt het kind in staat zijn innerlijke vindingrijkheid en draagkracht te benaderen, en door de therapeutische relatie maakt het groei en verandering mogelijk.
*(Mannelijke vorm wordt gebruikt om over het kind te spreken.)


Voor wie is het?

Speltherapie kan kinderen van alle leeftijden helpen, en om verscheidene redenen. Bij:

•   Emotionele problemen, bijvoorbeeld kinderen die vaak neerslachtig en verdrietig zijn, piekeren, angsten of spanningen hebben, weinig zelf-vertrouwen of een negatief zelfbeeld hebben, moeite hebben met het omgaan en uiten van gevoelens
•   Gedragsproblemen, bijvoorbeeld bij kinderen die vaak onrustig, druk, of erg impulsief zijn, teruggetrokken zijn, zich moeilijk kunnen concentreren, dwars of ongepast gedrag vertonen
•   Sociale problemen, bijvoorbeeld kinderen die moeite hebben met vriendschappen sluiten en onderhouden, anderen pesten of gepest worden, moeilijke relaties hebben met familieleden of naasten
•   Psychosomatische problemen, bijvoorbeeld kinderen die vaak lichamelijke klachten hebben zonder duidelijke oorzaak, slaapproblemen en/of nachtmerries hebben, in bed plassen
•   Verwerking van traumatische of ingrijpende gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op het welzijn van een kind, bijvoorbeeld na verlies, scheiding, of veranderingen in de woon/gezinssituatie, ongelukken, ervaringen met geweld, mishandeling of ziekteHoe kan het helpen?

Speltherapie maakt mogelijk dat het kind:

•   Pijnlijke en verwarrende ervaringen en emoties op een veilige manier kan verkennen
•   Gevoelens leert uit te drukken op een opbouwende manier
•   Verantwoordelijkheid accepteert
•   Meer gepaste manieren vindt om met situaties om te gaan
•   Betere relaties kan opbouwen
•   Vindingrijkheid en vertrouwen in zichzelf vindt
‘Het is in spelen, in spelen alleen, dat een individueel kind of volwassene creatief kan zijn en de hele persoonlijkheid gebruikt, en het is in creatief zijn alleen dat een individu zichzelf ontdekt.’
―― D. Winnicott ――