Werkwijze


Wat doe ik, als speltherapeut?
Als speltherapeut ben ik er met het kind en sluit ik aan bij zijn belevingswereld. Ik neem de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind, mijzelf, en onze omgeving, en voor de tijd die we hebben voor een sessie. Binnen deze grenzen heeft het kind gehele vrijheid om zelf keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Als speltherapeut ben ik getuige van en deelgenoot in het proces van het kind. Met alle aandacht, probeer ik zo goed mogelijk te begrijpen wat het kind via woorden, beelden, spel, en gedrag vertelt. Door waarneming en reflectie hierop en op het gevoel dat hij laat zien kan hij meer bewust worden van zichzelf, en van zichzelf ten opzichte van anderen. Door in te spelen op dat waar het kind zelf mee komt in therapie, door er ware inleving en woorden bij te brengen, kan hij ervaringen verwerken en tot nieuwe inzichten komen.
Als speltherapeut heb ik de ontwikkeling van kinderen en de verschillende theorieën en benaderingen die er zijn in de psychologie bestudeerd, en ook theorieën rondom spel, creativiteit, en symboliek, en hoe je hiermee therapeutisch kan werken. Ook heb ik zelf beleefd door mijn training en eigen therapie hoe het is om ‘cliënt’ te zijn en de steun die het kan bieden.


Hoe werkt het voor het kind?
Speltherapie sessies zijn wekelijks, 45 minuten, op een vast tijdstip en op een vaste plaats. Deze regelmaat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een vertrouwensrelatie en voor het proces van het kind. Ongeplande gemiste sessies kunnen vooruitgang verstoren.
Tijdens een sessie kan het kind bepalen hoe hij zijn tijd wil gebruiken. Een variëteit aan speelgoed en materialen zijn ter beschikking in de kamer, zoals schilder-/teken-/knutsel- materialen, klei, zand, muziek instrumenten, speelgoed voor rollenspel, speelpoppen (voor de poppenkast) en (verhalen)boeken. Deze verscheidenheid aan materialen biedt kinderen de mogelijkheid om voor hen de beste manier te vinden waarop zij zich kunnen uitdrukken en hun wereld kunnen verkennen. Tegelijkertijd geeft het een vrijheid en verantwoordelijkheid in een veilige omgeving.
Speltherapie kan kortdurend zijn (gemiddeld 12 sessies), maar wanneer problemen complex zijn en al lang aanwezig, is therapie voor langere tijd nodig.


Hoe werkt het voor ouders/verzorgers en verwijzers?
Een ouder/verzorger en kind betekenen zo veel voor elkaar. Ze maken ieder (meestal) een groot deel uit van elkaar’s leven. Daarom vind ik het zo belangrijk om ouders te betrekken bij het therapieproces van hun kind. Uiteindelijk gaan ze samen ook weer verder.
Voorafgaand aan de therapie vindt eerst een kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers plaats. Daarna kunnen we de mate en vorm van samenwerking bepalen, afhankelijk van de vragen en zorgen die er zijn. Door middel van oudergesprekken kan ondersteuning en begeleiding gegeven worden. Samen kan gedacht worden over wat er gaande is (en is geweest) in het leven van het kind, zijn familie, en zijn omgeving. Aan de hand hiervan kunnen we manieren verkennen die het kind en zijn ouders kunnen helpen. Ook helpt het mij, als speltherapeut, om zoveel mogelijk over het kind te weten. Zo kan ik hem en zijn spel beter begrijpen en mijn werkwijze daarop afstemmen.
Een goed contact met de ouders/verzorgers en andere volwassenen die in het leven van het kind betrokken zijn (bijvoorbeeld leraren) is essentieel voor een voorspoedig verloop van de therapie. In gesprekken kunnen we de aanpak thuis, op school, en in de omgeving van het kind bespreken en op elkaar afstemmen.
‘Vaak lossen de handen een mysterie op waar het verstand tevergeefs mee heeft geworsteld.’
―― Carl Jung ――